Privacyverklaring

Tijdens de verwerking conformeren wij ons aan de eisen van de van toepassing zijnde wetgeving betreffende gegevensbescherming. Dit betekent dat wij:

-        duidelijk onze doelen specificeren voordat we persoonsgegevens verwerken, door deze Privacyverklaring te gebruiken;

-        onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;

-        eerst vragen om expliciete toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waar uw toestemming wordt vereist;

-        passende veiligheidsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en hetzelfde eisen van partijen die namens ons persoonsgegevens verwerken;

-        uw recht respecteren om uw door ons bewaarde persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring zullen we uitleggen welke persoonsgegevens we verzamelen en voor welke doeleinden. We raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Flex Uni kan persoonsgegevens van u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op onze website www.flexuni.nl.

 

Contactformulier
U kunt ons contactformulier gebruiken om vragen te stellen of om een verzoek te doen.
Met het oog daarop gebruiken we uw telefoonnummer, naam en adresgegevens. Wij hebben deze gegevens nodig om u een reactie te kunnen geven. Wij slaan deze informatie op totdat wij zeker weten dat u tevreden bent met ons antwoord.

 

Gebruik diensten

Indien u gebruik maakt van onze diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken voor onderstaande doeleinden:

-         Het uitvoeren van onze diensten die u heeft aangevraagd.

-         We delen uw gegevens eventueel met de medewerker die de dienst gaat uitvoeren.

-         U te kunnen contacten over de diensten die u heeft aangevraagd

-         Om de werkzaamheden op de juiste locatie uit te voeren

-         U de factuur te kunnen sturen voor de uitvoerende werkzaamheden

 

Voor deze doelen verwerken wij onderstaande gegevens:

-         Bedrijfsnaam

-         Voor- en achternaam

-         Adres gegevens

-         Telefoonnummer

-         E-mailadres

-         Factureringsadres

-         Overige gegevens die u aan ons verstrekt middels alle correspondentiemogelijkheden (email, whatsapp, telefonisch etc.)

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Flex Uni verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze diensten in samenwerking met derden of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Flex Uni bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. We slaan die informatie op totdat u geen gebruik meer maakt van onze diensten enverscheidene jaren daarna (de wettelijke bewaartermijn).

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens:

- basisgegevens: 7 jaar

- permanente gegevens: 10 jaar

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Flex Uni gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@flexuni.nl. Flex Uni zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Flex Uni neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@flexuni.nl

Flex Uni beveiligd uw persoonsgegevens door middel van een beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

Links naar andere websites

Wees u ervan bewust dat Flex Uni zijn website kan doorlinken naar andere websites, die niet worden beheerst door dit Privacy statement, maar door andere privacy verklaringen die kunnen verschillen. Wij raden u aan om het privacy beleid van elke website die u bezoekt te beoordelen voordat u persoonsgegevens verstrekt.

 

Wij verkrijgen eventueel ook informatie over uw betaling van uw bank, creditcardmaatschappij of betalingsprovider, die mogelijk hun eigen privacy-verklaringen toepassen. We kunnen niet volledig controleren wat zij doen met hun cookies. Lees daarom eveneens hun privacy-verklaringen (bijvoorbeeld: PayPal).

Veranderingen in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze verklaring te wijzigen. We raden u aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van welke veranderingen dan ook.

Vragen

Indien u vragen heeft over deze privacy verklaring, neemt u dan gerust contact met ons op via de e-mail info@flexuni.nl.